График (The Mall)

Изчистете филтрите »
« Октомври »
« 25 до 31-10-2021 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:00  
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

     
10:00
50 мин.

Bamboo Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fit Ball Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Flying Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Rehab Yoga + Roller

Big Studio 1st floor

   
11:00          
50 мин.

Belly Dance

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

12:00  
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 0 floor

     
50 мин.

Flying Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

12:30
50 мин.

Flying Yoga

Big Studio 1st floor

           
18:00
50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Body Board

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

   
18:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

   
19:00
50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

50 мин.

Flying Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

   
19:30
50 мин.

Tabata

with Vesko

Studio 0 floor

 
50 мин.

HIIT

with Vesko

Studio 0 floor

 
50 мин.

Tabata

with Vesko

Studio 0 floor

   
20:00      
50 мин.

Tabata

Big Studio 1st floor

     
← →