График (The Mall)

Изчистете филтрите »
« Януари »
« 17 до 23-01-2022 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:00
50 мин.

Tae Bo

Studio 0 floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

50 мин.

Tae Bo

Studio 0 floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

50 мин.

Tae Bo

Studio 0 floor

   
08:00
50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 0 floor

       
10:00
50 мин.

Bamboo Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Aero yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fit Ball Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Aero yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Rehab Yoga + Roller

Big Studio 1st floor

   
11:00          
50 мин.

Belly Dance

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

12:00  
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 0 floor

 
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 0 floor

 
50 мин.

Aero yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

18:00
50 мин.

Aero yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

HIIT

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

   
 
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Small Studio 1st floor

 
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Small Studio 1st floor

 
18:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 0 floor

   
18:40  
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 0 floor

 
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 0 floor

     
19:00
50 мин.

Fat Burning Yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

50 мин.

Aero yoga

Big Studio 1st floor

50 мин.

Bosu

Big Studio 1st floor

50 мин.

Fat Burning Yoga

Small Studio 1st floor

   
19:30  
50 мин.

Tabata

Studio 0 floor

 
50 мин.

Tabata

Studio 0 floor

     
← →