Разписание (The Mall)

Изчистете филтрите »
« Декември »
« 02 до 08-12-2019 »
Час/Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

   
08:30  
50 мин.

Mobility

 
50 мин.

Mobility

     
10:00
50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

   
10:30            
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

12:00          
50 мин.

Belly Dance

50 мин.

BOSU

12:30
50 мин.

FIT BALL

50 мин.

Pilates

50 мин.

Pilates

50 мин.

Pilates

50 мин.

FIT BALL

   
 
50 мин.

Zumba

 
50 мин.

Zumba

 
13:00          
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Fat Burning Yoga

17:00            
50 мин.

Zumba

18:00
50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

   
 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
19:00
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

   
 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
20:00
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Boxing

50 мин.

Boxing

 
50 мин.

Boxing

   
← →