Разписание (The Mall)

Изчистете филтрите »
« Януари »
« 20 до 26-01-2020 »
Час/Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

   
08:30  
50 мин.

Mobility

 
50 мин.

Mobility

     
10:00
50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

   
11:30  
50 мин.

Pilates

 
50 мин.

Pilates

     
12:00          
50 мин.

Belly Dance

50 мин.

BOSU

12:30
50 мин.

FIT BALL

50 мин.

Zumba

50 мин.

Pilates

50 мин.

Zumba

50 мин.

FIT BALL

   
13:00          
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Fat Burning Yoga

13:30  
30 мин.

Body Board

 
30 мин.

Body Board

     
17:00            
50 мин.

Zumba

18:00
50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

 
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

   
19:00
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

   
50 мин.

Tabata

 
50 мин.

HIIT

50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Тренировка с ластици

20:00  
50 мин.

Boxing

50 мин.

Boxing

 
50 мин.

Boxing

   
← →