Разписание (The Mall)

Изчистете филтрите »
« Август »
« 12 до 18-08-2019 »
Час/Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

50 мин.

Power Fit

50 мин.

Boxing

   
10:00
50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Streching YOGA

   
12:00          
50 мин.

Belly Dance

50 мин.

BOSU

12:30
50 мин.

FIT BALL

50 мин.

Pilates

50 мин.

Pilates

50 мин.

Pilates

50 мин.

FIT BALL

   
 
50 мин.

Zumba

 
50 мин.

Zumba

 
13:00          
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Fat Burning Yoga

13:30  
30 мин.

Body Board

 
30 мин.

Body Board

     
17:00            
50 мин.

Zumba

18:00
50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

   
 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

 
19:00
50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

50 мин.

BOSU

50 мин.

Fat Burning Yoga

   
50 мин.

Tabata

50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

HIIT

50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Тренировка с ластици

20:00
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

50 мин.

Boxing

50 мин.

Boxing

 
50 мин.

Boxing

   
← →